Over ons
Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve (Proefboerderij)  is een akkerbouw bedrijf gevestigd op Noord-Beveland (Zeeland) aan de voet van de Zeelandbrug te Colijnsplaat.

Rusthoeve faciliteert onderzoek en demonstraties in akkerbouw– en groentegewassen  op het gebied van o.a. rassen, bemesting en ziektebestrijding. Sinds enkele jaren vormt de beproeving en demonstratie van nieuwe innovatieve technieken een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden, te denken valt aan GPS en Remote Sensing.


Naast bovengenoemde werkzaamheden verzorgt Rusthoeve ook voor derden aanleg en onderhoud van proefvelden door geheel Nederland.

Rusthoeve heeft een bedrijfsoppervlakte van ca 100 Ha.

Het bedrijf voldoet aan moderne maatstaven, is goed verkaveld en goed ontwaterd. Er zijn 5 vaste medewerkers in dienst, in het seizoen aangevuld met losse arbeid.

De meer marktgerichte ontwikkelingen in de landbouw vragen om een meer ketengeoriënteerde manier van  samenwerken. Rusthoeve heeft dit vorm gegeven door intensieve samenwerking op het gebied van uien –en vlasonderzoek. Voor uien is een samenwerkingsverband opgericht tussen Rusthoeve en DLV-plant onder de naam UIKC (Uien Innovatie en Kenniscentrum(www.uinovatie.nl). Voor het vlas is sinds 2009 een samenwerking gestart tussen het Franse Arvalis te Ecardenville-la-Campagne en het Belgische onderzoeksstation INAGRO te Rumbeke.

Tevens is  Rusthoeve actief betrokken bij de organisatie van kennisdagen in samenwerking met o.a. CZAV (www.CZAV.nl)  en Delphy (www.delphy.nl) voor de open dagen in de agenda op de website.