Velddemo groenbemesters en tarwe zaaien
U bent van harte uitgenodigd voor onze velddemo met o.a. aandacht voor bemesting in groenbemesters,
bodemverbeteraars, effect van bandenspanning op de bodemstructuur en zaaidemonstraties van wintertarwe.
Thema Groenbemesters, bemesting en zaaisystemen wintertarwe
Datum Donderdag 29 oktober 2015 (In geval van slecht weer wordt de velddemo verzet naar donderdag
5 november 2015. Dit wordt aangekondigd op de websites www.czav.nl en www.limagrain.nl.)
Locatie Rusthoeve, Colijnsplaat: Ontvangst Parallelweg links aan de Deltaweg richting de Zeelandbrug
Tijd Vrije inloop vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur. U wordt in groepjes rondgeleid ,
toelichting wordt gedaan door CZAV, Limagrain en DLV Plant.
Er wordt natuurlijk gezorgd voor een hapje en een drankje.
Wij hopen u 29 oktober a.s. te mogen begroeten. Graag tot ziens!


• Velddemo met 21 soorten en rassen groenbemesters
• Bemesting in groenbemesters: o.a. dierlijke mest,
   mineralen concentraat, Betafert en kunstmest
• Invloed van bandenspanning op de bodemstructuur
• Relatie tussen bodemstructuur en een geslaagde groenbemester
• Demo inzaai van wintertarwe door 7 verschillende werktuigcombinaties:
o.a. ploegen en zaaien, woelen en zaaien, spitten en zaaien


Routebeschrijving: 
Rusthoeve Agrarisch Innovatie & Kenniscentrum
Noordlangeweg 42
4486 PR Colijnsplaat
De velddemo is te vinden aan de parallelweg,
links van de Deltaweg, richting de Zeelandbrug

Dit project komt mede tot stand met medewerking van stichting Mineralen Middelen Meester.