GEP erkenning Rusthoeve een feit

Rusthoeve is officieel erkend  voor het uitvoeren van GEP (Good Experimental Practice) onderzoek. Deze belangrijke certificering (kwaliteitsborging) stelt Rusthoeve in staat om nieuw ontwikkelde gewasbeschermingsmiddelen te testen alvorens deze officieel worden toegelaten. Vandaag de dag wordt de GEP standaard wereldwijd gebruikt om testresultaten van studies op chemische samenstellingen/mengsels goed te documenteren en dus kan worden nagegaan en op worden vertrouwt. Dit is noodzakelijk binnen de EU lidstaten met grofweg het zelfde klimaat en groei condities. Het GEP programma is geschikt voor de meeste agrarische experimenten te velde en kassen. Het principe voor gezamelijke erkenning geldt voor middelen die zijn getest volgens GEP normen. Daarom verlangen vandaag de dag de meeste chemie bedrijven van onderzoekers de GEP standaards te gebruiken in hun onderzoek.

Rusthoeve beschikt tevens over een ARM software pakket waarmee het mogelijk is wereldwijd de GEP onderzoeksgegevens uit te wisselen met chemie bedrijven.