Erkenning Toepassing Niet-toegelaten GBM
Na het behalen van het GEP certificaat (deugdelijkheidsonderzoek) voor het testen en beproeven van nieuwe nog niet officieel toegelaten middelen, is Rusthoeve nu ook erkend voor het toepassen van deze middelen zonder dat daar een proefontheffing voor aangevraagd dient te worden.
 
Het gebruik van niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is bij erkenning TNG zonder proefontheffing mogelijk in veldonderzoek t.b.v. het bepalen van het bestrijdingseffect, respectievelijk landbouwkundige deugdelijkheid of residu van deze gewasbeschermingsmiddelen of screeningsonderzoek.
 
De erkenning TNG is geregeld in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, alleen GEP erkende bedrijven komen in aanmerking voor deze erkenning. Doordat erkenning GEP en erkenning TNG een verschillende wettelijke basis hebben kan TNG (veilig gebruik) geen onderdeel van GEP (goede praktijk deugdelijkheidsonderzoek) zijn.