Opstart Pootaardappelacademie Rusthoeve

Uitnodiging

Startbijeenkomst Pootaardappelacademie Zuidwest Nederland

Thema:

‘Pootaardappelteelt op weg naar 2020’

De visie van drie handelshuizen, kennisontwikkeling en ondernemerschap!


Aan de telers van pootaardappelen in Zuidwest Nederland,

Na enkele succesvolle jaren in Friesland/Groningen en de opstart dit jaar in Flevoland hebben Agrarisch Innovatie- en Kenniscentrum Rusthoeve, DLV-Plant en ZLTO besloten om ook te starten met de opzet van de Pootaardappelacademie in Zuidwest Nederland. In de pootaardappelacademie wordt het principe ‘boeren leren van boeren’ toegepast, waarbij ook ketenpartijen, onderzoek en onderwijs bij de kennisuitwisseling zijn betrokken. Ondernemers kunnen deelnemen aan kennis- en netwerkactiviteiten. Een indruk van de activiteiten kunt u krijgen op www.pootaardappelacademie.nl.

De startbijeenkomst wordt gehouden op:

Woensdag 20 februari 2013
om 19.30 uur
op Rusthoeve te Colijnsplaat
(Noordlangeweg 42, 4486 PR  Colijnsplaat)


In verband met de planning wordt u verzocht zich vooraf aan te melden via
info@proefboerderij-rusthoeve.nl. Ook als u niet kunt komen maar wel geïnteresseerd bent om deel te gaan nemen kunt u dat via dit mailadres ook kenbaar maken. We nemen dan contact met u op.

Het initiatief wordt gesteund door de handelshuizen, de Provincie Zeeland en het Landbouw Innovatiebureau Brabant. Ook met andere partijen is nog overleg om aan te sluiten in de activiteiten.

Namens de initiatiefnemers Pootaardappelacademie Zuidwest Nederland,

Ir. G. van der Schelde
Secretaris Rusthoeve


                      

 

 


Agenda:

 

19.30 uur: Ontvangst

19.45 uur: Opening door Kees Gommeren

19.50 uur: Toelichting op initiatief en werkwijze Pootaardappelacademie Zuidwest Nederland door Guiljam van der Schelde

20.00 uur: Kenis en innovatie, visie en inzet van de NAO door Jan Gottschall (secretaris pootaardappelen NAO)

20.10 uur: Visie op pootaardappelsector in 2020
 Door Jan van Hoogen, directeur Agrico

20.25 uur: Visie op pootaardappelsector in 2020
 Door Gerard Backx, directeur HZPC

20.40 uur: Visie op pootaardappelsector in 2020
 Door Jan Muijsers, directeur Meijer Potato

20.55 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen

21.15 uur: Pauze

21.30 uur: Actualiteiten in de teelt voor 2013 door Johnny Remijn (DLV Plant)

21.45 uur: Bespreking deelname aan project en vervolg activiteiten door
Guiljam van der Schelde

22.00 uur:  Afsluiting, opgaven voor deelname en ‘napraten’.