Pootaardappelacademie Zuidwest Nederland onder grote belangstelling van start

Op woensdagavond 20 februari vond op Agrarisch Innovatie- en Kenniscentrum Rusthoeve in Colijnsplaat de startbijeenkomst plaats van de Pootaardappelacademie Zuidwest Nederland. Het initiatief is in Zuidwest Nederland opgezet door Rusthoeve. DLV Plant en ZLTO.
De voorzitter van de avond, de heer C. Gommeren sprak zijn tevredenheid uit over het feit dat in navolging van Groningen/Friesland, Flevoland en Noord Holland ook Zuidwest Nederland nu aan de slag kan. De behoefte aan kennis- en innovatie, zowel op technisch gebied als ook ophet gebied van ondernemersschap en bedrijfseconomie, bleek wel uit de grote belangstelling. Ongeveer 90 mensen waren naar de Rusthoeve toe gekomen om zich op de hoogte te stellen van de voorgenomen activiteiten van de Pootaardappelacademie Zuidwest Nederland.

In eerste deel van de avond gaven Jan van Hoogen van Agrico, Gerard Backx van HZPC en Jan Muijsers van C. Meijer BV hun visie op de ontwikkeling van de potaardappelteelt naar 2020. Aan de orde kwamen de eisen aan het ondernemerschap van de teler zelf, de marktontwiikkeling, de Europese context en de omgeving waarin  de teler met zijn bedrijf opereert. De markt zal de kwaliteit bepalen en professionaliteit in ondernemerschap en bedrjfsvoering waren statements die daarbij aan de orde kwamen. Jan Gottschall van de NAO gaf een inzicht in het initiatief van de NAO om te komen tot een onderzoeksfonds nu demogelijkheden van collectieve heffingen via Productschappen en Bedrijfsschappen komen te vervallen.

In het tweede deel gaf Johnny Remijn van DLV Plant een overzicht van de actualiteiten voor teelt 2013. Na een levendige discussie gaf Guiljam van der Schelde, secretaris-directeur van Rusthoeve, vervolgens een presentatie over de op te zetten activiteiten van de Pootaardappelacademie. Een groot aantal telers meldde zich direct na de bijeenkomst aan voor deelname.

De projectgroep zal de wensen van de deelnemers op korte termijn in kaart brengen en het aanbod van een programma voor de telers vervolgens in gaan vullen. In ieder geval zullen er jaarlijks twee themadagen worden gehouden (veldbijeenkomst en winterbijeenkomst). Hierin zullen de activiteiten en het onderzoek centraal staan. Daarnaast worden er diverse themabijeenkomsten georganiseerd.

Wilt u blijvend deelnemen aan de activiteiten maar kon u niet aanwezig zijn op de startbijeenkomst dan is er nog de mogelijkheid om aan te melden met bijgevoegd formulier. U kunt dit terugsturen aan Rusthoeve, Noordlangeweg 42, 4486 PR  Colijnsplaat of via fax 0113-695638 of e-mail info@proefboerderij-rusthoeve.nl