Start nieuw seizoen Pootaardappelacademie
Beste deelnemer aan de Pootaardappelacademie Zuidwest, Op 12 november a.s. willen wij op Proefboerderij Rusthoeve, Noordlangeweg 42, 4486 PR te Colijnsplaat, weer een start maken met een ‘kick off’ voor een nieuw seizoen Pootaardappelacademie en u/jullie daarbij uitnodigen aanwezig te zijn. Het programma ziet er als volgt uit: 19.15 uur: Ontvangst met koffie. 19.30 uur: Opening. 19.35 uur: Evaluatie afgelopen seizoen. - Verslag thema groepen afgelopen seizoen - Voorstel thema groepen nieuwe seizoen 20.00 uur: Dhr. Kees van Arendonk (voorheen directeur Agrico, sinds 2008 voorzitter NAO, Den Haag) geeft in een presentatie zijn visie op de toekomst en afzetperspectieven voor Pootaardappelen! 21.00 uur: Pauze 21.15 uur: Activiteiten 2014-2015. - Indeling thema groepen seizoen 2014-2015 - Wat gaan we doen in het nieuwe seizoen. - Proefresultaten Proefboerderij Rusthoeve - Ideeën proeven 2015. 22.00 uur: Sluiting met een hapje en een drankje. NB.: Evenals voorgaand jaar zullen we tijdens deze bijeenkomst weer thema groepen formeren. I.v.m. de organisatie vragen wij u om bijgaand aanmeldformulier aan ons te retourneren en daarbij tevens uw voorkeur aan te geven voor deelname aan een van de groepen.