De bodem als basis: ook op de Open Dag!

2015 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het “Jaar van de bodem”. CZAV en Kennis- en Innovatiecentrum Rusthoeve sluiten met hun thema “De bodem als basis” hierbij aan tijdens hun jaarlijkse Open Dag in Colijnsplaat. CZAV en Rusthoeve weten immers al jaren: de bodem is de basis voor al onze voedselvoorziening. Het is een uitdaging de bodem goed te benutten en gezond te houden, zodat er nu en later optimaal gebruik van gemaakt kan worden. Goed boeren, goed beheren is hier dus ook van groot belang! 

Tijdens de Open Dag bieden CZAV en Rusthoeve bezoekers actuele kennis, tips en advies om bodemgezondheid te realiseren en te behouden. In samenwerking met een zestigtal standhouders wordt een gevarieerd programma aangeboden waarin de bodem centraal staat. Inmiddels is het de 15e keer dat de Open Dag wordt georganiseerd en ook dit jaar worden weer ruim 2500 bezoekers verwacht om kennis op te doen tijdens de routes en workshops en vakgenoten en standhouders te ontmoeten op de informatiemarkt. Uiteraard is er de mogelijkheid spuitlicenties te verlengen bij de stand van Edudelta. Ook dit jaar wordt de Open Dag mede mogelijk gemaakt door ZLTO en Rabobank. 

Er liggen uitgebreide proeven op het vlak van bemesting in aardappelen, met onder andere de innovatieve meststoffen Calcifert S en Foliplus Calcium Xtra. Van deze meststoffen is al een duidelijke werking gezien op het gebied van bewerkbaarheid, kwaliteit en knolaantal en deze aspecten worden hier verder onderzocht. De zoektocht naar 15 ton tarwe gaat natuurlijk door, in proeven met diverse zaaimethoden, rassen en bemesting.
 
Ook worden de mogelijkheden van remote sensing onderzocht, met spectraalbeelden en taakkaarten. Met deze technische ontwikkelingen kunnen teeltmaatregelen plaatsspecifieker en op de juiste manier worden uitgevoerd. In uien wordt er onderzoek gedaan naar mogelijkheden van diverse herbiciden, waarbij er ook enkele nieuwe middelen worden beproefd. Onderzoek naar bemesting in de rij en diverse bladmeststoffen wordt getoond en er worden effecten van spuittechniek en hulpstoffen toegelicht.

In het jaar van de bodem mag een bezoek aan ons Bodemplein natuurlijk niet ontbreken. 
Op dit themaplein (wat is aangelegd in kader van project Mineralen Middelen Meester), wordt getoond wat er kan worden gedaan om de bodemgezondheid in stand te houden en te verbeteren, met onder andere een demo met groenbemesters. De werking van biofumigatie wordt in beeld gebracht, en ook komt bemesting aan de orde. Daarnaast is er aandacht voor de werking van bodemverbeteraars en plantversterkers. Enkele MMM deelnemers zullen iets vertellen en laten zien over bodemverdichting en bandendruk in relatie tot bodemgezondheid.

Nieuw in het programma dit jaar is het Bietenplein waar alle actualiteiten rondom de teelt van suikerbieten getoond worden. Suiker Unie geeft hier informatie over teeltmaatregelen die invloed hebben op opbrengst en kwaliteit. Ook zijn er onkruidbestrijdingsproeven van Adama, Belchim en Bayer te zien en bieden diverse zaaizaadleveranciers informatie over hun rassen met verdieping over onder andere BCA resistentie, Rhizomanie en kwaliteit van zaaizaden. IRS licht de relatie toe tussen groenbemesters en ziekten in de bietenteelt en Homburg is aanwezig met een Väderstadt Tempo zaaimachine. Deze nieuwe manier van  zaaien is dit voorjaar toegepast in een demostrook, en is ook te zien op de Open Dag.

Na het succes van vorig jaar hebben CZAV, ZAJK en ZLTO opnieuw het initiatief genomen om tijdens de Open Dag een sessie voor jongeren te organiseren. Thema dit jaar is: imago. Ook al kampt jouw sector met een minder goed imago, dat is geen excuus om mee te gaan huilen met de wolven in het bos. Je kunt verantwoording pakken voor het stukje waar je zelf invloed op hebt. Raphael Hoogvliets van bureau YAP is onze gespreksleider en geeft richting aan de beeldvorming over je bedrijf en jezelf als ondernemer. YAP is een verbond van Young Agrifood Professionals die samenwerken aan innovatie en ondernemerschap in de voedselketen. Het programma van 12.00 tot 14.00 uur is toegankelijk voor alle jongeren, maar van te voren aanmelden via secretariaat@czav.nl is noodzakelijk.

Ruim voor de Open Dag is het themamagazine op de mat gevallen met daarin het volledige programma van de workshops en rondleidingen. Ook achtergrondinformatie over de proeven en de aanwezige standhouders zal hierin niet ontbreken. U bent welkom op woensdag 17 juni van 09.00 tot 21.00 op Kennis- en Innovatiecentrum Rusthoeve (Noordlangeweg 42, Colijnsplaat).