/

Leve(n)de Bodem

 

 

 


Het project Leve(n)de Bodem wil komen tot groter bodembewustzijn bij agrarische ondernemers. Het project wil ook leiden tot de effectieve implementatie van bodemmaatregelen in de agrarische bedrijfsvoering. Via massa-, groeps- en individuele benadering en door samenwerking met toeleveranciers, kennisinstellingen en onderwijs, wordt de sector gesensibiliseerd en geadviseerd. Zo leidt dit project tot een betere vrijwaring van het producerend vermogen van de bodem, met positieve effecten naar de waterkwaliteit, waterretentie en CO2-balans. Innovaties die leiden tot een verbetering van de bodemkwaliteit worden dankzij het project versneld een effectief toegepast.

Klik hier voor meer informatie