/

Proeftuin Precisielandbouw Zuid

OPEN DAG

PRAKTIJKCENTRUM VOOR PRECISIELANDBOUW - REUSEL

5 SEPTEMBER 2018 9 - 16 UUR

Voor wie?

  • Toeleveranciers die kansen pakken of willen testen in de volle grond teelt. Van Aardappels tot Zilverlinde.
  • Professionals in de teelt die zichzelf willen laten informeren over Precisielandbouw.
  • Agrofood Studenten die aan de slag willen met bodem en bodemleven, ketenoptimalisatie,
  • Controlled Traffic Farming of zelf in de toekomst data gedreven willen gaan boeren.
  • HighTech Studenten die het lab uit willen en in het buitengebied met sensoren, software, drones en ‘schaapgrote’ robots willen experimenten.

Waar?

Postelsedijk 15 Reusel

Programma

PRESENTATIES

Diverse presentaties waaronder een toekomstvisie op het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw door Jacob van den Borne.

RONDGANG

Verschillende onderdelen m.b.t. duurzaamheid zijn op het bedrijfsterrein te bezoeken.

Proeftuin voor precisielandbouw

Precisielandbouw (PL) is de toekomst voor de agrarische sector. Bij PL draait het om de juiste behandeling op het juiste tijdstip op de juiste plaats. Met de inzet van moderne technologie en het intensief gebruik van data wordt met minder arbeidsintensieve inspanning een hogere opbrengst tegen een lagere milieubelasting en CO2 emissie gerealiseerd. PL is goed voor People, Profit én Planet!

Praktijkcentrum Colijnsplaat, testfaciliteiten op Vredepeel en Wijnandsrade en het innovatie-centrum (Reusel), samen genoemd de Proeftuin voor Precisielandbouw, zijn het middel zijn en dat hier technieken en data en data-analyses uit voortkomen die de agrosector verder helpen met het versneld innoveren en adopteren van PL om met minder gebruik van hulpstoffen (water, mineralen, gewasbescherming-middelen en andere resources) meer output (kwalitatief en kwantitatief) te behalen. De resultaten van PL op de verschillende gronden pakt voor de agrarische ondernemer heel anders is. Vandaar dat er ingestoken wordt op meerdere testfaciliteiten. Vanuit het Praktijk/innovatiecentrum in Reusel (zandgrond) worden testfaciliteiten aangeboden op Wageningen Plant Research (WPR) Vredepeel en Wijnandsrade (lössgronden) en voor kleigronden gebeurt dat door de Rusthoeve op Praktijkcentrum Colijnsplaat in het Zuidwestelijk kleigebied. Ook worden enkele proeven bij een aantal zuidwestelijke akkerbouwbedrijven gelegd.

Klik hier voor meer informatie.