/

Proeftuin Precisielandbouw Zuid

 

Studiemiddag Precisielandbouw en gewasbeschermingsmiddelen

Datum:          10 juli 2018   Start 12.45 u – 17.00 uur.

Waar:            Proefboerderij Rusthoeve,

Noordlangeweg 42 te Colijnsplaat

Niemand zal ontkennen dat het op een juiste manier omgaan met gewasbeschermingsmiddelen een van de belangrijkste activiteiten is op het akkerbouwbedrijf.  Ook vanuit de maatschappij wordt steeds vaker kritisch gekeken naar hoe de sector hier mee omgaat.

We willen dan ook graag laten zien dat we dit zeer serieus nemen en zorgvuldig mee omgaan. Daarom organiseren we op 10 juli vanuit Schoon Water Zeeland en het project Proeftuin Precisie Landbouw gezamenlijk een informatieve bijeenkomst met een leerzame wedstrijd waar iedereen aan mee kan doen. Voor de winnaar is een leuke prijs. Hier kunt u de hele uitnodging lezen. 

Wilt u meedoen aan deze wedstrijd en kunnen we u straks de beste gewasbeschermer noemen? Geef u dan op via : info@proefboerderij-rusthoeve.nl.

 

Proeftuin voor precisielandbouw

Precisielandbouw (PL) is de toekomst voor de agrarische sector. Bij PL draait het om de juiste behandeling op het juiste tijdstip op de juiste plaats. Met de inzet van moderne technologie en het intensief gebruik van data wordt met minder arbeidsintensieve inspanning een hogere opbrengst tegen een lagere milieubelasting en CO2 emissie gerealiseerd. PL is goed voor People, Profit én Planet!

Praktijkcentrum Colijnsplaat, testfaciliteiten op Vredepeel en Wijnandsrade en het innovatie-centrum (Reusel), samen genoemd de Proeftuin voor Precisielandbouw, zijn het middel zijn en dat hier technieken en data en data-analyses uit voortkomen die de agrosector verder helpen met het versneld innoveren en adopteren van PL om met minder gebruik van hulpstoffen (water, mineralen, gewasbescherming-middelen en andere resources) meer output (kwalitatief en kwantitatief) te behalen. De resultaten van PL op de verschillende gronden pakt voor de agrarische ondernemer heel anders is. Vandaar dat er ingestoken wordt op meerdere testfaciliteiten. Vanuit het Praktijk/innovatiecentrum in Reusel (zandgrond) worden testfaciliteiten aangeboden op Wageningen Plant Research (WPR) Vredepeel en Wijnandsrade (lössgronden) en voor kleigronden gebeurt dat door de Rusthoeve op Praktijkcentrum Colijnsplaat in het Zuidwestelijk kleigebied. Ook worden enkele proeven bij een aantal zuidwestelijke akkerbouwbedrijven gelegd.

Klik hier voor meer informatie.