/

Met Hybride Kracht meer Aardappel

 

Het doel van dit project is het ontwikkelen van nieuwe aardappelrassen door versneld goede genetica in aardappelplanten te ontdekken. Dit maakt dat er nieuwe generaties aardappelrassen op de markt komen die droogtebestendig en zouttolerant zijn en met weinig (kunst)mest (N) toekunnen. De overkoepelende doelstelling is dat door het uitvoeren van dit project er snel een start kan worden gemaakt met het breed verduurzamen van de aardappelteelt. Daardoor blijft de aardappel in de toekomst beschikbaar als basisvoedsel voor een groeiende wereldbevolking. Tijdens dit project wordt gewerkt aan de volgende subdoelstellingen:

  1. Ontwikkelen van stresstolerante rassen en ouderlijnen op diploïd en tretraploïd niveau
  2. Ontwikkelen van snelle meetmethoden m.b.t. stress-tolerantie
  3. Inzicht in de genetica van stressfactoren en opbrengst
  4. Validatie van bovengenoemde stappen in de praktijk
  5. Kennisverspreiding en ontwikkeling