/

Welkom bij Proefboerderij Rusthoeve

Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve (Rusthoeve)  is een akkerbouw bedrijf gevestigd op Noord-Beveland (Zeeland) aan de voet van de Zeelandbrug te Colijnsplaat.

Rusthoeve faciliteert onderzoek en demonstraties in akkerbouw– en groentegewassen  op het gebied van o.a. rassen, bemesting en ziektebestrijding. Sinds enkele jaren vormt de beproeving en demonstratie van nieuwe innovatieve technieken een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden, te denken valt aan GPS en Remote Sensing.

AKTUEEL: Nieuwsbrief najaar 2018

klik hier voor de nieuwsbrief

 

 

 

 

Agenda

donderdag 15 november 2018 - Naar een klimaatbestendige akkerbouw 2025

Wat kunnen we in de toekomst verwachten en hoe denken we ons hier tegen te wapenen?

Deze vragen staan centraal op het symposium op  15 november 2018 met als thema

‘Naar een klimaatbestendige akkerbouw 2025’.

Tijdens dit symposium zullen  we aandacht schenken aan verschillende aspecten, zoals teelttechniek, veredeling, beschikbaarheid zoet water, opslag zoet water, bodem en meer.

U bent van harte welkom om samen met ons  bij te dragen/na te denken/te werken aan een oplossing.

In het ochtendprogramma (zie hiervoor de achterzijde) zijn er drie inspirerende inleiders met kennis van de internationale en landelijke ontwikkelingen in de akkerbouw. Zij kunnen ons handvaten geven aan welke aspecten wij als akkerbouwsector wel zelf kunnen beïnvloeden.

In het middagprogramma maken we de overstap naar praktische oplossingen, gerelateerd aan verschillende thema’s.  Dit wordt een interactief programma waarbij we de mening van de bezoeker zeer zullen waarderen en eigenlijk noodzakelijk is. De thema’s die we behandelen zijn:

•             Bodem: welke maatregelen zijn mogelijk in het kader van bodembeheer.

•             Teeltechniek: welke maatregelen zijn mogelijk op het gebied van teelttechniek en bouwplan.

•             Water: welke maatregelen zijn mogelijk op gebied van waterconservering en zoet watervoorziening.

•             Praktijk: welke maatregelen kan een akkerbouwer nu al treffen. 

Gerrit Hiemstra sluit de dag af. Hij zal op deze ongetwijfeld intensieve en verhitte dag zorgen voor het afkoelmoment.

Aanmelden verplicht via: akkerbouw.zw@delphy.nl

Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2