/

Welkom bij Proefboerderij Rusthoeve

Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve (Rusthoeve)  is een akkerbouw bedrijf gevestigd op Noord-Beveland (Zeeland) aan de voet van de Zeelandbrug te Colijnsplaat.

Rusthoeve faciliteert onderzoek en demonstraties in akkerbouw– en groentegewassen  op het gebied van o.a. rassen, bemesting en ziektebestrijding. Sinds enkele jaren vormt de beproeving en demonstratie van nieuwe innovatieve technieken een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden, te denken valt aan GPS en Remote Sensing.

Nieuws

Drainage op uw eigen bedrijf: 20 februari 2024

Innovatieve Drainage demonstreren, monitoren en evalueren: 22 februari 2024

Tijdstip: 15.00-17.00

Locatie: Proefboerderij Rusthoeve, Noordlangeweg 42 te Colijnsplaat

Het is inmiddels zo’n 2 jaar geleden dat er gestart is met het Samenwerken voor zoet water. Tijdens deze periode hebben we flinke stappen gezet en belangrijke mijlpalen bereikt. Om onze ervaringen en kennis te delen organiseren wij vanuit het project meerdere verdiepingsbijeenkomsten.

Verdiepingsbijeenkomst Drainage op het eigen bedrijf

Tijdens deze bijeenkomst zullen Arno de Witte (Scaldis Drainage) en Pierre Cammaert (Delphy Akkerbouw ZW) vertellen over de drainage die is aangelegd binnen het project en tevens ingaan op de vragen die u heeft over uw eigen bedrijf en percelen. Uiteraard zal er aandacht zijn voor peilgestuurde drainage.

Heeft u vragen met betrekking tot uw eigen bedrijfssituatie, stel ze dan gerust vooraf per mail bij de opgave.

Verdiepingsbijeenkomst Innovatieve Drainage demonstreren, monitoren en evalueren

Tijdens deze bijeenkomst delen geohydrologen Arjen Roelandse (Acacia Water) en Vince Kaandorp (Deltares) de ervaringen rondom de aanleg en presenteren de eerste meetresultaten van het (grond)watersysteem.

Innovatieve drainagetechnieken kunnen bijdragen aan het behoud en het benutten van zoete regenwaterlenzen in de laaggelegen zoute kwelgebieden onder de druk van klimaatverandering. In het project “Samenwerken voor Zoetwater: innovatieve drainage testen, monitoren en evalueren” worden op drie proefvelden verschillende drainagemethoden op poelgronden getest. Op twee percelen is vanaf eind 2022 dubbele, peilgestuurde drainage aangelegd en op één perceel is anti-verziltingsdrainage aangelegd. Alle percelen hebben putten om het vrijgekomen drainwater te verzamelen, waarbij gestreefd wordt naar het ‘oogsten’ van het zoete drainagewater.

Aanmelden kan door een email te sturen naar: cvansluijs@proefboerderij-rusthoeve.nl. Geef hierbij duidelijk aan welke verdiepingsbijeenkomst u wenst te bezoeken.

 

Agenda

Er zijn momenteel geen agenda-items.

Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2