/

Welkom bij Proefboerderij Rusthoeve

Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve (Rusthoeve)  is een akkerbouw bedrijf gevestigd op Noord-Beveland (Zeeland) aan de voet van de Zeelandbrug te Colijnsplaat.

Rusthoeve faciliteert onderzoek en demonstraties in akkerbouw– en groentegewassen  op het gebied van o.a. rassen, bemesting en ziektebestrijding. Sinds enkele jaren vormt de beproeving en demonstratie van nieuwe innovatieve technieken een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden, te denken valt aan GPS en Remote Sensing.

 

Agenda

woensdag 31 oktober 2018 - Bodemdag 2018

De partners vanuit Levende Bodem organiseren wederom DE bodemdag op Proefboerderij Rusthoeve, in samenwerking met CZAV. Zeker na het succes van vorig jaar. Hierbij zullen verschillende onderwerpen aan de orde komen zoals, waaronder verschillende groenbemesters, (eco)ploegen, efficiënte benutting zoet water, bodemdruk en nog meer. 

donderdag 15 november 2018 - Naar een klimaatbestendige akkerbouw!

Het klimaat is aan het veranderen en dat merken we in de akkerbouw. In het voorjaar manifesteerden stortbuien zich in zuidwest Nederland. Deze extreme wateroverlast zorgde ervoor dat gewassen opnieuw gezaaid en gepoot moesten worden. Daarna werd het droog en hadden we meerdere temperatuurrecords te verwerken. Temperaturen van meer dan 25 en 30 graden kwamen regelmatig en langdurig voor. 
Misoogsten van uien, fijne sortering, doorwas in aardappelen, matige suikerbieten en hoge kosten van beregening. Veel problemen stapelen zich nu op.
Wat kunnen we in de toekomst verwachten en hoe denken we ons hier tegen te wapenen?
Deze vragen staan centraal op het symposium ‘Naar een klimaatbestendige akkerbouw 2025’.
Hier zullen we aan verschillende aspecten aandacht schenken: teelttechniek, veredeling, beschikbaarheid zoet water, opslag zoet water, bodem en meer.
U bent van harte welkom om samen met ons bij te dragen aan een oplossing
We hebben een programma met inleidingen van onder andere: LTO Nederland, Wageningen UR, Rabobank Nederland.

Deelname is gratis, maar opgave is verplicht via c.vanoers@delphy.nl

Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2