/

Welkom bij Proefboerderij Rusthoeve

Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve (Rusthoeve)  is een akkerbouw bedrijf gevestigd op Noord-Beveland (Zeeland) aan de voet van de Zeelandbrug te Colijnsplaat.

Rusthoeve faciliteert onderzoek en demonstraties in akkerbouw– en groentegewassen  op het gebied van o.a. rassen, bemesting en ziektebestrijding. Sinds enkele jaren vormt de beproeving en demonstratie van nieuwe innovatieve technieken een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden, te denken valt aan GPS en Remote Sensing.

Nieuws

Uiendag 2022

Op 25 augustus wordt door UIKC de landelijke uiendag georganiseerd, met als thema “De ui in transitie”

Bezoekers aan de Uiendag 2022 zijn van 9.00 tot 18.00 uur welkom op proefboerderij Rusthoeve, Noordlangeweg 42, 4486 PR in Colijnsplaat.  

De uienteelt verandert snel in Nederland: het areaal groeit en het klimaat vraagt veel van de gevoelige ui. Vochtvoorziening is dan ook een belangrijk aandachtspunt op deze Uiendag. Daarnaast ruim aandacht voor chemische en mechanische onkruidbestrijding (met het oog op het verlies van een aantal herbiciden), tripsbeheersing, weerbaarheid, biostimulanten, rassen enz. U wordt rondgeleid in kleine groepjes langs de verschillende objecten. De excursies duren maximaal 1,5 uur, waarna u aansluitend de infomarkt kunt bezoeken. Verlenging spuitlicentie Teelt is mogelijk en er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. Tevens is er een klimaat- en energieplein en is er een mogelijkheid voor licentieverlenging onderdeel Teelt. Opgave is niet verplicht, maar wel aan te raden als je op een specifiek tijdstip één van de 4 rondleidingen wilt volgen: www.uinovatie.nl

UIKC Participatie

De uienteelt is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Meer zorg om zoet water, het (veel) hoger worden van alle kosten, maar ook zorgen over het verdwijnen van gewasbeschermingsmiddelen. Hoe gaan we de ziektebestrijding uitvoeren, rekening houdend met het resistentiemanagement? Hoe gaan we probleemonkruiden zoals oa. klein kruiskruid aanpakken nu bromoxynil middelen niet meer zijn toegelaten? Tegelijkertijd zien we dat de vraag naar kwalitatief goede Hollandse uien blijft bestaan. Nederland is niet voor niets uienexport kampioen.

Wilt u de uitdaging aan en uw teelt verder verbeteren, sluit u zich dan aan bij de grootste uiennetwerk uienkennisgroep van Nederland! Meer info: lees HIER.

Artikel Akkerwijzer feb 2022

De plussen en minnen van strokenteelt

Bij proefboerderij Rusthoeve (ZL) wordt al twee jaar onderzoek gedaan naar strokenteelt. Op 6 en 12 meter brede stroken worden diverse gewassen geteeld en gemonitord. Het afgelopen jaar liet al met al ‘redelijke opbrengsten’ zien, aldus de betrokken onderzoekers. Lees meer

 

Op maandag 20 december organiseren we samen met Delphy het Bodem en Water Vragenuurtje. Dit jaar zien we , na jaren van droogte ook weer de effecten van een teveel aan water. Eens te meer is duidelijk dat de juiste maatregelen treffen om uw bodem in topconditie te houden van groot belang is. Tijdens de Bodemdag 2021 hebben we u laten zien welke maatregelen u kunt nemen rondom egalisatie en drainage op uw bedrijf en waar u op moet letten om dit succesvol te laten zijn. Ook loopt er op Rusthoeve een proef rondom peilgestuurde drainage, waar we nu voor het tweede jaar, onder compleet andere omstandigheden onderzoek hebben kunnen doen.

Tijdens het Webinar ‘Het bodem en water vragenuurtje’ gaan we dieper op deze onderwerpen in, samen met u.  Dit willen we doen aan de hand van vragen die u vooraf met ons kunt delen.

U kunt deze vragen stellen via het e-mailadres: info@proefboerderij-rusthoeve.nl.

Aanmelden voor het webinar kan HIER.

 

 

Agenda

Er zijn momenteel geen agenda-items.

Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2