/

Boerderij van de Toekomst

Boerderij van de Toekomst Zuid West

Delphy, WUR en Proefboerderij Rusthoeve werken samen aan de ontwikkeling van de Boerderij van de Toekomst ZW. Hier wordt gewerkt aan een volhoudbare landbouw, die ecologisch, maatschappelijk en economisch duurzaam is. Daarbij zijn meerdere oplossingsrichtingen mogelijk. Sommige onderdelen zijn vernieuwend en risicovol, en kunnen pas op termijn van 10-15 jaar ook in de praktijk toegepast worden. Andere oplossingen liggen dichter bij de huidige praktijk en kunnen mogelijk al binnen vijf jaar worden toegepast. Door de samenwerking tussen de andere BvdT locaties wordt er een betere kennisuitwisseling bereikt zodat de sector beter opgewassen in tegen de grote uitdagingen die op ons afkomen.

De kerngroep is van start
Begin januari is de ontwerpfase van de Boerderij van de Toekomst Zuidwestelijke Delta van start gegaan. Als landbouw staan we voor grote uitdagingen, maar er zijn ook veel mooie ontwikkelingen en kansen. De Boerderij van de Toekomst Zuidwestelijke Delta is een initiatief van WUR Open Teelten, Delphy Zuidwest Akkerbouw en Proefboerderij Rusthoeve, maar zal samen met alle betrokkenen in de regio uitgevoerd moeten worden.

Een kerngroep van 13 boeren uit het gebied neemt het voortouw voor het eerste ontwerp van hoe de landbouw er over 25 jaar, in 2050, uit kan komen te zien in dit gebied, en op welke wijze de sector nu al zich klaar kan maken voor de toekomst. De boeren zijn een mooie mix van verschillende teeltsystemen. Wel ligt op dit moment de focus nog vooral op de akkerbouw.
Angsten en bedreigingen zijn in beeld gebracht, om natuurlijk meteen door te stomen naar de beloften van de akkerbouw in de toekomst. De landbouwsector levert primaire levensbehoeften waar altijd vraag naar zal blijven bestaan.

Het voorjaar van 2024 maakt duidelijk dat extreem weer geen doembeeld meer is van de verre toekomst, maar nu al volop de bedrijfsvoering beïnvloed. Hoe we daar mee om moeten gaan staat nu al hoog op de agenda van Boerderij van de Toekomst Zuidwest.
Maar ook de verbinding en communicatie met de maatschappij heeft prioriteit. Nu boeren en burgers steeds verder van elkaar komen te staan, wordt het des te uitdagender om het ware verhaal van landbouw te vertellen. Maatschappelijk draagvlak voor de sector is van groot belang. 

Samen met de kerngroep worden de eerste contouren van de onderzoeksagenda opgesteld, maar natuurlijk horen ook de toe- en afnemende bedrijven, de verwerkers en adviseurs, de andere spelers in het buitengebied, zoals natuurorganisaties en onderwijs, in de Boerderij van de Toekomst. Op 29 mei gaan we met deze groep in gesprek.  

 

Uitnodiging 'Kennissessie Boerderij van de Toekomst op de Open Dag Rusthoeve'

Datum: woensdag 19 juni 2024
Tijdstip: 09.00 - 10.30 uur
Locatie: Loods vooraan op het erf van Rusthoeve

Uiteraard willen we de Boerderij van de Toekomst Zuidwestelijke Delta met alle ondernemers en organisaties en bedrijven vormgeven. Graag nodigen we u daarom uit voor de kennissessie op de Open Dag van de Rusthoeve/CZAV op 19 juni. Graag gaan we met u het gesprek aan, van waar u de kansen en bedreigingen ziet voor onze sector. Hoe zorgen we voor een vitale sector, gedragen door de maatschappij in 2040.

Inloop is vanaf 09.00 uur, in de voorste loods op Rusthoeve. We ronden uiterlijk om 10.30 uur af, zodat u de rest van de rondgangen kunt bezoeken op de Open Dag.

We zien u graag tegemoet op 19 juni!