/

Samenwerkingen

Rusthoeve heeft vele samenwerkingsverbanden waarmee onder andere onderzoek uitgevoerd wordt en activiteiten uitgevoerd. 

Het Uien Innovatie en Kenniscentrum

Het Uien Innovatie en Kenniscentrum is een initiatief van Proefboerderij Rusthoeve en Delphy. Om op de huidige ontwikkelingen actief in te spelen is het Uien Innovatie en Kenniscentrum opgericht. Het Uien Innovatie en Kenniscentrum wil onderzoek en advies bundelen onder één dak en de wensen voor onderzoek ketengericht benaderen. Het Uien Innovatie en Kenniscentrum streeft naar maximaal commitment van de gehele uiensector. 

Open Dag Rusthoeve CZAV

Al vele jaren organiseert Rusthoeve de Open Dag samen met CZAV.Deze dag vindt traditiegetrouw de derde woensdag van juni plaats op Rusthoeve en richt zich specifiek op de akkerbouwers in de zuidwestelijke regio. Op deze dag nodigen we alle klanten en partners van Rusthoeve en CZAV uit. Jaarlijst wordt deze dag bezocht door ruim 2000 telers.

Pootaardappelacademie

De Pootaardappelacademie is een kennisnetwerk waarin pootgoedtelers regelmatig bij elkaar komen, kennis ontwikkelen en kennis delen. Ook bedrijven die actief zijn in deze sector, zoals handelshuizen, toeleveranciers etc. zijn betrokken. De Pootaardappelacademie is een landelijke activiteit en in ons gebied is Pootaardappelacademie Zuidwest actief, waarin Rusthoeve samenwerkt met ZLTO en Delphy.Het programma bestaat uit themabijeenkomsten en excursies. Om kennis te ontwikkelen worden er op Agrarisch Innovatie- en Kenniscentrum Rusthoeve specifieke proeven aangelegd op aangeven van telers. Hierbij speelt geen commerciëel belang en gaan we voor onafhankelijk onderzoek.

AFC: een samenwerkingsverband van ZLTO, Delphy en Rusthoeve ondersteund door Provincie Zeeland en het ZAJK. Binnen dit samenwerkingsverband worden kleinere projecten uitgevoerd ter ondersteuning aan de akkerbouw in de regio. De doelstelling van deze samenwerking is om meer partijen naar Rusthoeve te halen en daarmee aan ons te binden. 

Aardappelrooicombinatie: een samenwerking met drie akkerbouwers waar we samenwerken tijdens de oogst van de aardappels. Er is een gezamenlijke inschuurlijn en tevens helpen de boeren elkaar.