/

Biobased Innovation GardenS

In 2014 zijn Delphy en Rusthoeve samen begonnen met de realisatie van de Biobased Innovation Garden Rusthoeve met de ambitie:

De BioBased Innovations Garden is internationaal erkend als de kraamkamer van de Biobased Delta voor innovatie in de teelt en toepassing van nieuwe groene grondstoffen in de verwerkende industrie.  De Rusthoeve is dus de plek waar de (agrarische) ondernemer(s), kennisinstellingen en de vraag vanuit het bedrijfsleven (bouw en chemie) elkaar ontmoeten en innovaties ontstaan. Hiertoe hebben kennisinstellingen en bedrijven nauwe banden met en nevenvestigingen op de Rusthoeve.

Dit was het eerste grote demonstratieveld in Nederland waarbij meerdere potentiele grondstoffen naast elkaar geteeld worden. De Biobased Innovation Garden Rusthoeve is een plaats geworden waar in de afgelopen jaren meer dan 100 verschillende potentiële biobased gewassen geteeld zijn.

Na 5 jaar biobased garden, waarvan vanaf 2017 binnen het Interreg Nl/Vl project Growing a Green Future hebben we veel stappen gezet om deze ambitie waar te maken. Op meerdere gewassen zijn analysen gedaan, er zijn businesscases gemaakt. De biobased garden wordt ieder jaar door vele mensen bezocht, waaronder ondernemers, agrariërs en studenten.  Ook zijn er meerdere onderzoek en ontwikkelingen opgestart in samenwerking met het bedrijfsleven zoals nu rondom het kweken van Nederlands katoen en natuurrubber uit paarden bloem.  Hoopvolle resultaten zijn er geboekt uit de analyses op boerenwormkruid voor insectwerende inhoudstoffen wat kansen biedt voor de akkerbouw. Ook zijn er in het zijspoor van de biobased garden gewassen naar voren gekomen die wellicht een beperkte rol hebben in de biobased economy, maar wel kansen bieden als voedsel zoals de zoete bataat, sorghum en het glutenvrije amaranth.

Naast de tuin op Rusthoeve zijn er twee andere innovatietuinen gerealiseerd namelijk bij de Markhoeve, in Strijbeek en bij het project AgroProeftuin De Peel in het Brabantse Zeeland.

Het dank aan de BO Akkerbouw en de Provincie Zeeland mogen we in de komende jaren op Rusthoeve verder werken aan het verspreiden van de opgedane kennis, deze kennis blijven ontwikkelen en belangrijker stappen maken in de daadwerkelijke productie van grondstoffen voor de biobased economy.

Bezoek onze website.