/

Projecten

Rusthoeve neemt deel aan meerdere projecten, met als doel de verduurzaming van de akkerbouw door kennis te ontwikkelen en die kennis vervolgens te delen met de akkerbouwers in de regio en ver daarbuiten. De projecten die Rusthoeve, naast de commerciële proeven hiervoor uitvoert zijn daarom per definitie gericht op de verduurzaming zowel naar het milieu toe als op economisch vlak voor de akkerbouwers. De thema’s die op dit moment veel aandacht krijgen op Rusthoeve zijn: bodemvruchtbaarheid, precisielandbouw, biobased economy en emissiebeperking. Thema’s die Rusthoeve in de toekomst nog verder wilt onderzoeken onder andere hoe om te gaan met verzilting en sterk wisselende weersomstandigheden. Daarnaast wil Rusthoeve graag onderzoeken welke kansen de landbouw heeft om een rol te spelen in de energietransitie.