/

Nieuwsbrief Proefboerderij Rusthoeve december 2021

Voorwoord

En voordat je  het weet is het jaar weer om. Na 3 droge jaren nu weer andere kant van ons weer. Om maar weer eens te bewijzen dat proeven over meerdere jaren plaats moeten vinden, omdat de omstandigheden van jaar tot jaar enorm  kunnen verschillen. Complex maar tegelijk het boeiende aan ons vak.  2021 hebben we benut om verder te overleggen en na te denken over de toekomst van de Rusthoeve  als kennis – en ontmoetingscentrum. En aan het woord toekomst  is de jeugd verbonden. Die hoort een belangrijke plaats te krijgen. Daartoe willen we de samenwerking met Scalda verder intensiveren. En hebben we met Kingfish, Scalda en de gemeente N- Beveland  de intentie uitgesproken de opleiding voor stagiaires/studenten onderdak te bieden. In 2022 moet dat verder vorm krijgen, en dat is een hele uitdaging. Maar we geloven in de formule en in de meerwaarde die dat op levert voor de sector als geheel. Een meerwaarde die de sector sterker maakt en dat is nodig met wat op ons af komt.  Aan HZ studenten hebben we gevraagd om ons beter te leren communiceren. Het voortbestaan van deze nieuwsbrief is dus niet gegarandeerd. Mocht u hem dan missen  horen we dat graag. Al uw meedenken en mee doen is welkom.

Voordat je het weet is het jaar weer om en is er weer het moment om u vooral een gelukkig en gezond nieuw jaar toe te wensen.  Van harte.  

Peter de Koeijer,

Voorzitter Proefboerderij Rusthoeve

 

Vanuit de praktijk

Na een paar droge jaren was 2021 een jaar met volop regenval en kunnen we terugkijken op een groeizaam en soms zelfs te nat jaar. Water zal daarom de komende jaren hoog op onze onderzoek agenda blijven staan, zowel omgang met te weinig als met teveel water.

Onderzoek rondom water zal dus ook in 2022 volop plaatsvinden, onder andere via de projecten Omgekeerd Beregenen, Met Hybridekracht meer Aardappel, in samenwerking met onder andere Meijer Potato en een haalbaarheidsstudie rondom geautomatiseerde watergift.

In 2021 hebben we u gelukkig weer kunnen ontvangen op Rusthoeve. Sommige aanpassingen die we hebben moeten doen om te voldoen aan de coronaregels zullen we ook in de toekomst blijven hanteren. Het in kleinere groepen rondleiden tijdens bijeenkomsten geeft veel ruimte voor vragen en daarmee een optimale kennisuitwisseling.  Ook de Webinars worden goed  gevolgd door een trouw, en betrokken publiek. Een nadeel van onze Webinars is uiteraard dat interactie en het beantwoorden van vragen lastig is. De chat is daarbij een waardevol hulpmiddel, maar daarnaast hebben we bij het laatste Webinar ruimte geboden aan het stellen van vragen vooraf. Wij kunnen dan het verhaal optimaal hierop afstemmen, zodat we ook daadwerkelijk u als kijker ten dienste kunnen zijn.

Heeft u vragen over een thema, stel ze dus gerust vooraf!

 

Zeeland in Stroomversnelling

Vanuit Rusthoeve hebben we net voor het einde van het jaar positief nieuws gekregen over twee haalbaarheidstudies die we mogen gaan uitvoeren in 2022.

Proefboerderij Rusthoeve, Delphy BV en Meeuwse BV hebben een consortium gevormd om nog meer kennis te ontwikkelen rondom  dripirrigatie. Uit deze haalbaarheidsstudie moet blijken met welke technieken en sensoren het mogelijk is om een waardevolle bijdrage te leveren om het beschikbare water zo effectief mogelijk in te zetten. Hierbij kijken we of het mogelijk is om een digitaal model voor watergeven te ontwikkelen op basis van de vraag vanuit de plant waarbij de watergift volledig geautomatiseerd is. Hierbij wordt ook de kwaliteit (EC) van het water nadrukkelijk meegenomen. We werken hierbij intensief samen met de fruitteeltsector, waar al veel meer ervaring is met dripirrigatie.

Al 10 jaar wordt er  gewerkt aan de teelt en promotie van Miscanthus door Cradle Crops, Delphy en Rusthoeve. Ondertussen is er door Cradle Crops een afzetketen gerealiseerd, onder andere door de samenwerking met een producent van duurzaam hygiënepapier: WEPA (voormalig Van Houtum) uit Swalmen.  WEPA maakt Cradle-to-Cradle gelicenseerd hygiënepapier. In de loop van de jaren is er doorlopend Miscanthus aangeplant en zo staat er inmiddels circa 100 hectare Zeeuwse Miscanthus. Door meer vraag vanuit de markt kan dit opgeschaald worden naar 1000 ha. Dit betekend ook meteen dat een andere inrichting van de keten noodzakelijk is. Vanuit de Biobased Innovation Garden ondersteunen en volgen wij dit proces, waarbij uiteraard de inrichting van de keten rondom Miscanthus kan dienen als blauwdruk voor andere, nieuwe ketens  van biobased gewassen.

 

 

Heeft u interesse in de ontwikkelingen rondom de biobased garden, meldt u dan aan voor de nieuwsbrief op www.biobasedgarden.nl, met in de laatste nieuwsbrief ook informatie over de zoete aardappelproeven in Agroproeftuin De Peel.

 

Met Hybride Kracht meer Aardappel

De aardappel is een belangrijk gewas voor de wereldvoedselvoorziening. Om ook bij klimaatverandering gezond voedsel te kunnen garanderen zijn verbeterde rassen noodzakelijk. Immers door de klimaatverandering en een afname van geschikt landbouwareaal wordt de aardappelteelt wereldwijd steeds uitdagender. Dit is voor de onderzoekspartners Meijer Potato, Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve, HZ University of Applied Sciences, de Universiteit van Amsterdam, 3BM ITSolutions en Aurea Imaging aanleiding om gezamenlijk het project ‘Met hybridekracht meer aardappel’ op te starten.

Deze samenwerking moet uiteindelijk resulteren in een snellere ontwikkeling van verbeterde aardappelrassen met (ook) een hoge én stabiele opbrengst onder moeilijke teeltomstandigheden en een veranderend klimaat. Binnen dit project zullen we heel veel rassen testen op stressbestendigheid tegen droogte en verzilting en stikstofefficiëntie. Het doel is om de verwachte stress, die in de toekomst zal optreden, zo goed mogelijk na te bootsen in veldproeven. Dit doen wij ook in snellere proeven in Rilland om het veredelingsproces te kunnen versnellen naar de toekomst toe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen het project ‘Met hybridekracht meer aardappel’ worden diverse disciplines gecombineerd. Daarbij valt te denken aan: dronetechnologie, genetica, bio-informatica, data science, digitalisering en plantenfysiologie. Allemaal aspecten die nodig zijn voor het maken van grote stappen in de veredeling.

 

Terugblik

We mogen terugkijken op een paar mooie bijeenkomsten, met de Open Dag in juni, de Uiendag in augustus, Biodiversiteitsymposium, de Bodemdag en de Spuitdemonstratie. Bij alle bijeenkomsten mochten we ons verheugen in veel belangstelling. Daarnaast is er veel film en foto materiaal verzameld, we kijken tijdens onze Webinars en via social media dus met enige regelmaat nog terug op deze bijeenkomsten.

Vanaf deze plek willen we graag onze bezoekers, maar zeker ook onze partners bedanken, voor het samen bedenken, uitvoeren en organiseren van deze mooie bijeenkomsten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de planning:

1 februari           Strokenteelt, ervaringen 2021

 

U vindt ons op

Website: www.proefboerderij-rusthoeve.nl

Mail: info@proefboerderij-rusthoeve.nl

Volg ons op Twitter: Rusthoeve@Proefboerderij

Facebook: https://www.facebook.com/Rusthoeve/