/

Nieuwsbrief Proefboerderij Rusthoeve juni 2022

Voorwoord

We kunnen er weer uit en elkaar ontmoeten. En dat levert een aangename drukte. Goed om rond te kijken en gedachtes uit te wisselen.  Economisch een turbulente tijd, samen met politieke onzekerheid en de weersomstandigheden.  Waar te beginnen zou je denken.

Op de Rusthoeve zijn we letterlijk met het fundament begonnen,  de erfverharding wordt vernieuwd. DE ambitie is dat dat de basis is voor meer, we zijn bezig met de puzzelstukjes. Om ook in de toekomst actuele innovaties te kunnen laten zien.

We zien u graag de komende periode bij 1 van de activiteiten.

Peter de koeijer

Voorzitter Proefboerderij Rusthoeve

Vanuit de praktijk

Afgelopen maanden klonken er op Rusthoeve geregeld diepe zuchten uit verschillende hoeken. Nadat dat een aantal keer was voorgekomen wist iedereen wat er aan de hand was: een collega die hoopvol een weerapp geopend had op zijn telefoon, vervolgens zag dat de regen die voorspeld was alwéér een paar dagen opgeschoven of helemaal verdwenen was en met een diepe zucht zijn telefoon weer weglegde. En dit tafereel heeft zich een heel aantal keren herhaalt afgelopen voorjaar, want ook op Rusthoeve hadden we, net als in de rest van de regio, een erg droog voorjaar. Er is dan ook weer heel wat beregend en gedruppeld om gewassen boven of groeiende te krijgen.

We hebben vorige week de laatste proef met bruine bonen ingezaaid, dus al met al heeft de zaaiperiode toch een flinke poos geduurd. Maar nu zit echt alles in de grond en staat een heel deel zelfs al weer boven. Op naar een zomer met veel zon en geregeld een buitje, zodat de beregeningsboom de rest van het seizoen in de schuur kan blijven staan!

Robotiseringsdag Delphy/Rusthoeve 9 juni

Sinds 2020 wordt er door de parters van het CIMAT project gewerkt aan een robot die op meerdere manieren ingezet kan worden, waaronder (uiteraard) mechanische onkruidbeheersing. Eindelijk kunnen we deze robot aan u laten zien op Rusthoeve.

Tevens zullen de IC Weeder van Steketee, de Quirky van Odd Bot, de Trabotyx, Flikweert Vision en de Avintor aanwezig zijn.

Op deze dag brengen we telers, vertegenwoordigers en andere belangstellingen in de smart farming technologieën in de akkerbouwsector samen met voldoende tijd en gelegenheid voor het uitwisselen van wederzijdse ervaringen, wensen en verwachtingen.

Aanmelden

 

Open Dag CZAV Rusthoeve 22 juni

Met veel enthousiasme kijken we uit naar 22 juni, want dan kunnen wij u weer ontvangen op de Open Dag Rusthoeve/CZAV. Dit jaar is het thema ‘Innoveren & renderen’. Een breed en actueel thema, waar alle telers nu mee te maken hebben. Door proeven aan te leggen en alternatieven te bekijken hebben we veel mogelijkheden uit kunnen proberen. We laten u graag de resultaten en onze aanpak voor innoverend en renderend telen zien.

Dit jaar is aanmelden gewenst voor de bezoekers die de spuitlicentie willen verlengen. Dit kan vanaf volgende via de site van Proefboerderij Rusthoeve en de CZAV.

De Biobased Versnellingsdag

Van Biomassa kun je alles maken!

Sinds 2014 is op Rusthoeve de Biobased Innovation Garden ism Delphy. We hebben veel getest, veel kansen gezien en gewassen geteeld.

Er zijn op dit moment veel producten beschikbaar zoals isolatiemateriaal, papier en karton die klaar zijn om gekocht te worden. Hoe krijgen we deze producten op de markt en in een dermate hoeveelheid dat wij als akkerbouwsector er ons voordeel mee kunnen doen?

Daar staat we bij stil op de Biobased Versnellingsdag.