/

Extra Nieuwsbrief juni 2022

Verzetten Open Dag naar 23 juni

Afgelopen vrijdag zijn de stikstofdoelen in twee brieven naar de Tweede Kamer verstuurd. De stikstofmaatregelen die vrijdag bekend zijn gemaakt, de hebben veel invloed op de landbouw. De bijdrage die van de landbouw wordt verwacht is enorm en veroorzaakt veel onrust en boosheid. Landbouworganisaties en boerencollectieven hebben opgeroepen om te protesteren op woensdag 22 juni in Den Haag.

Proefboerderij Rusthoeve heeft begrip voor de zorgen en voor de actiebereidheid en hopen dat die positief zal bijdragen aan het aanpassen van de plannen. In overleg met CZAV hebben wij daarom besloten om de Open Dag van 22 juni te verplaatsen naar 23 juni.

We hopen op 23 juni volop boeren te kunnen begroeten en samen verder te werken aan een toekomstbestendige akkerbouw!

Naar een Toekomstbestendige Landbouw; Van Breed naar Smal

Het is ondertussen jaar 3 van het project ‘Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland; van breed naar smal’ en ook het perceel strokenteelt bij Proefboerderij Rusthoeve ligt er voor het derde jaar. Alle gewassen staan inmiddels mooi boven of zijn gezaaid, oftewel het perfecte moment om het perceel met eigen ogen te komen bekijken.

We willen u dan op 29 juni vanaf 19.30 ook van harte uitnodigingen voor een veldbijeenkomst op Proefboerderij Rusthoeve. We nemen een kijkje in het veld, laten zien hoe de strokenteelt erbij staat en bespreken wat we dit seizoen tot nu toe geleerd en gezien hebben.

Aanmelden

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar onderstaande emailadres:
info@proefboerderij-rusthoeve.nl.

Naar een toekomtbestendige landbouw: De Biobased Versnellingsmarkt

Sinds 2014 werkt de Biobased Innovation Garden aan nieuwe kansen voor biobased materialen. Ieder jaar komen we nieuwe planten tegen: van vlas tot tabak, van katoen tot Russische paardenbloemen. Niet alles slaagt, maar er zijn vele successen te vieren. Nu zijn we zover, dat er talloze materialen beschikbaar zijn om te vermarkten en rest de vraag: Hoe komt de biobased markt in beweging?
Daarom organiseren wij op 5 juli 2022 de Biobased Versnellingsdag: een dag vol informatie en inspiratie op het gebied van biobased ondernemen. Met extra aandacht voor de bouwindustrie.