/

Uiendag 2022

Geachte relatie,

Ook 2022 maakt ons weer duidelijk dat de wereld om ons heen snel aan het veranderen is. Dit maakt de Uiendag die we vanuit het UIKC, het samenwerkingsverband van Rusthoeve en Delphy extra actueel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extreme droogte maakt weer duidelijk dat water extreem belangrijk is. Maar ook de stijgende energie en andere grondstofprijzen zorgen voor nieuwe inzichten.

Daarom besteden we volgende week donderdag, op de Uiendag ook extra aandacht aan water, klimaat en energie.

Wat kunnen we met waterstof, zelf energie opwekken of opslaan, van diesel naar elektriciteit?

Daarnaast zijn er veel onderwerpen zowel op de standhoudersmarkt als in het veld te zien. U wordt meegenomen langs de verschillende proefvelden.
Met onderwerpen als (mechanische) onkruidbestrijding, weerbare teeltsystemen, irrigatie, bemesting, schimmelbestrijding, biostimulanten, rassenkeuze en meer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennis ontwikkelen en kennis delen.

Meer informatie vindt u op onze web-site www.uikc.nl

Namens het UIKC graag tot zien op de Landelijke Uiendag, op donderdag 25 augustus a.s. in Colijnsplaat!