/

Uitnodiging Resultaten 3 jaar Strokenteelt

Bijeenkomst: Resultaten 3 jaar strokenteelt, is strokenteelt klaar voor de toekomst?

Datum:       Donderdag 9 maart 2023

Tijdstip:      17.15 - 21.00 uur (inclusief soep met broodjes)

Locatie:      De Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg

Je bent van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst van het project ‘Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland; van breed naar smal’ van ZAJK, Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve, Stichting Het Zeeuwse Landschap, ZMf, Delphy en DLV Advies.  Drie jaren opvolgend hebben we proeven uitgevoerd, bij de proefboerderij en bij diverse akkerbouwers om de kansen, mogelijkheden en uitdagingen te verkennen van strokenteelt voor de teler en de natuur. We delen graag onze bevindingen met je. Ook de jarenlange ervaringen met strokenteelt elders in Nederland, belichten we tijdens deze avond. We zijn dan ook zeer verheugd dat de spreker ir. Wijnand Sukkel van de WUR (Wageningen University and Research) naar Zeeland afreist om ons hierover te vertellen en zijn visie te geven op de vraag: Is strokenteelt al klaar is voor de toekomst? Waar liggen volgens hem kansen en wat zijn de uitdagingen en welke aanbevelingen heeft hij voor het Zeeuwse vervolgproject ‘Gewasdiversificatie’.  Met een toelichting op dit nieuwe tweejarige vervolgproject, en wat dit voor Zeeland en jou kan betekenen, sluiten we de avond feestelijk

Aanmelden is verplicht. 

Programma

17.15 uur            Inloop

17.30 uur            Soep met broodjes

18.30 uur            Welkomstwoord door projectleider Cor van Oers van Delphy

18.35 uur            Ervaringen Zeeuwse strokenteelt voor de biodiversiteit door Suzanne van de Straat van Stichting Het Zeeuwse Landschap

18.55 uur            Resultaten uit de Zeeuwse akkerbouwpraktijk met 3 jaar strokenteelt door Anneleen Riemens, praktijkonderzoeker Rusthoeve met volop ruimte voor jouw vragen 

19.45 uur            Pauze

20.00 uur            Ervaring met strokenteelt in Nederland en is strokenteelt klaar voor de toekomst? door ir. W. Sukkel, senior onderzoeker agro ecologie van de WUR

20.40 uur            Kansen van samenwerking tussen melkveehouder en akkerbouwer

20.50 uur            Hoe nu verder? Toelichting op vervolgproject Gewasdiversificatie door Cor van Oers van Delphy

21.00 uur            Vragen en afsluiting met een drankje

UItnodiging en meer info