/

Uitnodiging Watermarkt 7 maart, UIKC Webinar en Enquête Biologische landbouw

Proefboerderij Rusthoeve werkt ook in 2023 mee aan vele projecten en onderzoeken waaronder het POP project Innovatieve Drainage, in samenwerking met het Living Lab Schouwen Duiveland. Op 7 maart wordt er vanuit dit project een Watermarkt georganiseerd.

Ook zijn de resultaten van de UIKC participanten proeven bekend, en zullen we dit tijdens een Webinar aan u presenteren.

Tenslotte vragen we u aandacht voor een enquête, die op dit moment uitgevoerd wordt door Delphy, in het kader van ons project POP Biologische Landbouw, naar waardering en groei.

 

 Bezoek de Agrarische zoetwatermarkt!

7 maart 2023, 18.00 - 21.00 uur

Gemeentehuis Schouwen-Duiveland

Laan van Sint Hilaire 2, Zierikzee 

Als agrariër heb je te maken met uitdagingen als wateroverlast, droogte en verzilting. Om een vitaal en leefbaar platteland te houden, is de overgang naar een klimaatbestendig en zelfvoorzienend watersysteem ingezet. Wil je weten wat er mogelijk is? Bezoek dan de agrarische zoetwatermarkt!

De markt wordt gehouden in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland van 18.00 – 21.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

Meer info leest u hier.

UIKC Webinar

Afgelopen jaar hebben we met de steun van onze participanten weer een aantal mooie onafhankelijke proeven aan kunnen leggen. De onderwerpen van deze proeven waren onder andere fusarium, weerbaarheid en drip met verhoogde EC.

Op dinsdagavond 14 maart a.s. zullen wij de resultaten presenteren aan de UIKC participanten.

Mocht u nog geen participant zijn, maar heeft u ook interesse om participant te worden en het Webinar mee te kijken?

Meldt u zich dan nu aan via: info@uinovatie.nl

Biologische Landbouw; naar Waardering en groei

De landbouw in Zuidwest Nederland wordt gekenmerkt door akkerbouw en groenteteelt. Onder de telers zijn er, ten opzichte van Nederland, relatief weinig biologische telers. Tevens blijkt dat de maatschappelijke vraag om (meer) biologische teeltmethoden niet aansluit bij het consumptiepatroon.

Proefboerderij Rusthoeve en Delphy werken daarom in samenwerking met Bionext en de Vereniging voor Biologische Boeren en in opdracht van Provincie Zeeland aan het testen en stimuleren van duurzame teeltmethoden, het ondersteunen van telers naar een eventuele omschakeling en marktontwikkeling.

Om dit goed uit te kunnen voeren hebben we uw hulp nodig! Wij zijn benieuwd naar uw mening ten opzichte van duurzame en biologische teeltmethoden.

Wij hopen van harte op uw medewerking om de enquête in te vullen, alvast dank!

Voor alle telers: Enquête Inventarisatie Duurzame en Biologische Teeltsystemen

Voor biologische telers: Enquête Grootste Uitdagingen Biologische Sector

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!