/

Workshops en extra rondgangen op Open Dag

Komende woensdag hopen we u weer te begroeten op de Open Dag Rusthoeve/CZAV.

Een Open Dag zoals vanouds met veel rondgangen in de tarwe, aardappelen, graszaad en andere gewassen. Ook de standhoudersmarkt is weer goed gevuld. 

Dit jaar hebben we een aantal extra workshops en rondgangen voor u georganiseerd. Hieronder staan ze op een rij:

WORKSHOPS

08:00 Slotbijeenkomst Kennisdeling; de Sleutel tot Succes (ontbijtsessie)

Wij nodigen u uit voor de afsluitende bijeenkomst mét ontbijt in de
vroege ochtend van de Opendag Rusthoeve/CZAV op 21 juni a.s.
Hierin willen we kort terugblikken, maar vooral vooruitblikken op
wat er nodig is om de transitie naar een volhoudbare landbouw tot
een succes te maken. Aanmelden noodzakelijk!!!

Meer info, klik HIER.

10:00 Workshop "Visie op Akkerbouw Richting 2030". 

De akkerbouwsector is een mooie dynamische sector met veel kansen richting de toekomst. Maar er liggen ook een aantal belangrijke uitdagingen richting 2030. Thema’s als bodemkwaliteit, biodiversiteit, water, kringlooplandbouw zijn veelbesproken. Evenals de omschakeling naar andere teelten (eiwithoudende gewassen t.b.v. voeding, vezelhoudende gewassen t.b.v. biobased bouwen).
Hoe ziet Rabobank de toekomst van de akkerbouw en wat zijn de kansen?

Aanmelden kan HIER.

(EXTRA) RONDGANG

10:45 Strokenteelt

Na drie jaar strokenteelt gaan we nog twee jaar verder met dit onderzoek, maar dan met een iets andere invalshoek, namelijk gewasdiversiteit. Naar aanleiding van al onze ervaringen hebben we het strokenteelt aangepast. We onderzoeken nu ook of gewassen en rassen door elkaar een positief effect zal hebben op de kwaliteit en opbrengst.

 15:45 Biobased Innovation Garden

De Biobased Innovation Garden is niet meer weg te denken van Rusthoeve. Al 10 jaar lang telen wij daar gewassen die gechikt zijn voor bouwmaterialen, textiel en papier. 

Op dit moment staat het landelijk in de spotlights. We nemen u mee langs een selectie van de teelten en in onze zoektocht naar de markt.