/

Aardappelen

Op Rusthoeve is circa  15 hectare aardappelteelt waarop gedeeltelijk proeven worden gedaan in onder andere:
 
Bemesting
Hierbij wordt gekeken naar alternatieven in plaats van het gebruik van traditionele kunstmest.
Voorbeelden van mogelijke alternatieven zijn dierlijke meststoffen als varkensdrijfmest, kippenmest, Fertraat en Fertex.
Naast alternatieve bemestingen wordt er ook gekeken of er door middel van satellieten plaatsspecifiek bemest kan worden. 
 
Ziektebestrijding
De belangrijkste ziekte in aardappelen is Phytophtora Infestans. 
Bij deze proeven worden verschillende spuitschema’s met elkaar vergeleken en ook wordt er gekeken of er door middel van het gebruik van een adviesprogramma te besparen is in bestrijdingsmiddelen en dosering hiervan. Naast Phytophora is Alternaria ook een belangrijke ziekte. Onderzocht wordt met welke combinatie middelen deze ziekte het beste te bestrijden is. 
 
Luis- en virusbestrijding
Bij pootaardappelen vormen bladluizen een grote bedreiging voor de teelt omdat zij virusziekten kunnen overbrengen.
Op Rusthoeve worden verschillende strategieën getest voor het bestrijden van luizen.