/

Pootaardappelen

De pootaardappelsector is een belangrijke sector in Nederland. Niet alleen levert de Nederlandse pootaardappelsector een kwalitatief hoogwaardig product, ook zijn pootaardappelen, van de open teelten, een belangrijk export product. Door deze veranderende omstandigheden moeten pootaardappeltelers op zoek naar nieuwe kennis en naar mogelijkheden om behalve de vaktechnische kennis, ook andere vaardigheden zoals management en ondernemerschap verder te ontwikkelen. Op vele plaatsen is deze kennis beschikbaar, bij ondernemers zelf, maar ook bij onderzoek, onderwijs en het bedrijfsleven. Deze kennis is niet altijd even toegankelijk en beschikbaar voor telers en/of onvoldoende afgestemd op de vraag van de praktijk. Daarom hebben AIKC Rusthoeve, Delphy en ZLTO de Pootaardappelacademie Zuidwest opgericht om gezamenlijk te komen tot een kennisinfrastructuur die de kennisbehoefte van pootaardappeltelers invult. Dit door bestaande kennis beter te ontsluiten, door nieuwe kennis en nieuwe leervormen te ontwikkelen en door gevestigde denkpatronen te doorbreken.

Voor leden van de academie bestaat de mogelijkheid om in te loggen op de speciale site. Per thema kan er worden ingelogd om de verslagen, informatie en gedeelde kennis uit de groepen te raadplegen. Inlog Pootaardappelacademie