/

Suikerbieten

Proeven in de suikerbietenteelt zijn vooral gericht op de onkruidbestrijding. 
Nieuw toegelaten middelen worden in verschillende strategieën getest.