/

Zaaiuien en plantuien

Op het gebied van uien werkt Rusthoeve nauw samen met Delphy. Samen vormen zij het UIKC.
Uientelers kunnen participant worden van UIKC. Naast al het onderzoek voor de marktpartijen voert UIKC ook gewasproeven uit in samenspraak met de participanten. UIKC werkt mee aan het project Uireka, een publiek-private samenwerking om de uienteelt verder te verbeteren. 
 
 Jaarlijks in augustus organiseert UIKC de landelijke Uiendag.