/

Growing a Green Future

 

 

 

 

 

 

 

Het project Growing a Green Future heeft als doel om het efficiënt gebruik van hulpbronnen in de regio te bevorderen middels het innoveren van producten, toepassingen en processen met focus op de biogebaseerde economie. Samenwerking tussen de primaire sector en MKB/KMO of andere bedrijven door implementatie van nieuwe toepassingen staat hierbij centraal. De samenwerking van onderzoeksinstellingen en MKB/KMO of andere bedrijven zorgt voor een concrete ketengerichte aanpak die ook na het einde van het project kan blijven doorwerken en -leven. De concurrentiepositie van de bedrijven in de grensregio wordt door het ontwikkelen van deze nieuwe kennis verbeterd waarbij duurzame ontwikkeling centraal staat.

Klik hier voor meer informatie.