/

Growing a Green Future

 

 

 

 

 

 

 

 

Tien Vlaamse en Nederlandse organisaties hebben de handen ineengeslagen om  de mogelijkheden van lokaal geteelde groene grondstoffen in de verf te zetten.  Biogebaseerde materialen, waar nog veel aan ontwikkeld moet worden zijn door middel van praktijkonderzoek binnen 'Growing a green future’ opgepakt en een stapje verder in het proces gebracht.
Tijdens vele bijeenkomsten is de kennis gedeeld met het bedrijfsleven, en zijn er meerdere ondernemers aan de slag gegaan met nieuwe teelten zoals oliepompoenen, zoete aardappel, teelten voor bouwmaterialen, textiel, lokale olieën, en goudsbloemen. Het gaat niet alleen om nieuwe teelten maar ook bestaande beter valoriseren zoals vezelhennep
De stichting Agrodome, Inagro en Millvision zijn in dit project aan de slag gegaan met een pilot biobased vakantiewoning. Op Noord Beveland is een ondernemer gevonden die de intentie heeft om een vakantiewoning te realiseren. Deze zal natuurlijk dienen als inspiratiebron voor andere ondernemers. Het project liep hier duidelijk voorop en was baanbreker voor de sector want er volgden meer initiatieven rondom biobased bouwen.
In de voorgaande rapportages werd al gerefereerd aan de positieve resultaten met stronken van spruitkool als grondstof voor papier. De Rusthoeve heeft samen met Delphy, Provincie Vlaams Brabant, ILVO en Karel de Grote Hogeschool haar schouders onder verder onderzoek naar hoogwaardige oliën zoals hennep, deder en pompoenpitten gezet. Dergelijke plantaardige oliën worden dankzij nieuwe inzichten beschouwd als erg gezonde onverzadigde vetzuren. Op basis van consistentie, stabiliteit, smaak en geur van deze ‘nieuwe’ plantaardige oliën wordt geëvalueerd in welke recepturen van voedingsproducten en cosmetische toepassingen waaronder lippenbalsem ze een ingrediënt kunnen zijn. Als laatste zijn business cases gemaakt voor gewassen die als natuurlijke biocide kunnen fungeren. Zo is  doorCradleCrops, Rusthoeve, Herent en Delphy onderzocht of Miscanthus kan dienen als onkruidonderdrukker.  Hiervoor is in 2018 een proef aangelegd in een plantsoen in de gemeente Noord Beveland met miscanthus als onkruidonderdrukker. In 2019 is deze proef herhaald, en uitgebreid naar Vlaanderen. Dit is perspectiefvol en voor gemeenten is een aanbeveling beschikbaar.  Innovatietuinen zijn er aangelegd in Herent en Beitem en ook op Proefboerderij Rusthoeve. Daarnaast zijn er in de regio Breda als in de regio de Peel in Nederland, Noord Brabant, satelliet innovatie tuinen aangelegd. Met de twee nieuwe locaties hebben we de mogelijkheid gekregen om nog meer, en vooral, voor ons nog onbekende ondernemers te bereiken en te inspireren en ketens te ontwikkelen. Hierdoor werd er een netwerk van innovatietuinen doorheen de gehele regio opgestart. Alle resultaten kunt u vinden op de web-site.