/

Kennisdeling de sleutel tot succes

Rusthoeve werkt samen met ZLTO, Delphy samen binnen het AFC, met als hoger doen om de locatie Colijnsplaat verder te ontwikkelen als kenniscentrum voor de Agri en Food partijen. Hierin worden we ondersteund door Provincie Zeeland. 

Het doel van de activiteiten in 2018 zijn het (door) ontwikkelen van de keten van kansrijke (technische en economisch) nieuwe en bestaande food gewassen.

De economische waarde vergroten en de keten (door) ontwikkelen om zo te werken aan nieuwe economische dragers voor Zeeland. Om op deze manier Zeeland, en proeflocatie Rusthoeve nadrukkelijk internationaal op de kaart te zetten als innovatief onderzoekscentrum waarbij naast traditionele teelten ook teelten van nieuwe gewassen worden onderzocht. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de technische haalbaarheid maar ook naar de economische haalbaarheid.

Kennisdeling is essentieel om jezelf en je bedrijf door te ontwikkelen. Tijdens dit interactieve webinar wordt een toelichting gegeven over de mogelijkheden die het meerjarige project 'Kennisdeling de sleutel tot een succesvolle transitie naar een duurzame landbouw' kan bieden voor jouw ontwikkeling en wordt je geïnspireerd over landbouw in de (nabije) toekomst.

Doelgroepen zijn toekomstgerichte akkerbouwers en fruittelers, binnen en buiten Zeeland. Horeca, retail en onderwijs. En natuurlijk de consument als eindgebruiker.